Умови використання сайту

Терміни, які використовуються в тексті, мають таке значення:

 • Сайт — це сайт www.ekopal.it
 • Власник — ТОВ «ЕКО.ПАЛ»
 • Користувач — особа, яка переглядає інформацію на сайті і/або замовляє та/або отримує товари з використанням інструментів сайту. Одержувач і Платник є користувачами.
 • Договір — Даний договір про умови використання інформаційних ресурсів сайту www.ekopal.it

Умови використання сайту

 1. Загальні положення
  1. Даний договір про умови використання інформаційних ресурсів сайту www.ekopal.it визначає:
   1. Правила використання Користувачами Сайту.
   2. Умови замовлення Товарів.
   3. Умови використання персональних даних, а також права Користувачів, які надали їх.
  2. Використання Сайту Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всі нижченаведені умови цього Договору.
  3. Цей Договір, Сайт повністю або частково можуть бути змінені Власником в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору, зміст Сайту набирають чинності з моменту опублікування і внесення змін.
  4. Даний Договір є публічним договором і договором приєднання згідно статей 633, 634 Цивільного кодексу України із умовами, наведеними нижче.
 2. Правила користування Сайтом Користувачами
  1. Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (в т.ч. об'єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні, звукові твори, права на які можуть належати третім особам. Виняткові права на використання вмісту Сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі вихідні дані), а також на інші об’єкти авторського права, крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Власнику.
  2. Користувачеві Сайту, якому не виповнилося 18 років, необхідно отримати згоду батьків або інших законних представників на оформлення замовлення Товару. Якщо батьки або інші законні представники користувача Сайту не згодні з якою-небудь умовою цього Договору, користувач Сайту зобов'язаний відмовитися від користування Сайту. У випадку, якщо Користувач продовжує користування Сайтом, він підтверджує свою згоду на виконання цього Договору та ознайомлення із ним.
  3. Користувач не має права копіювати (завантажувати) з Сайту матеріали, права на які належать Власнику, без його дозволу. Всі права на об’єкти авторського права захищені відповідно до законодавства України.
  4. Розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Власника (без посилання на Сайт).
  5. У разі порушення пунктів 2.2. та 2.3. цього Договору, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  6. Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях.
  7. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті матеріали наступного характеру:
   1. Які порушують законодавство України, містять погрози і образи, що порушують публічний порядок, та носять характер непристойності.
   2. Які порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та інтереси інших осіб, що охороняються законом.
   3. Що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійно, расової чи міжнаціональної ворожнеч, містять спроби розпалювання ворожнечі чи заклики до насильства, а також інші матеріали, які будь-яким чином порушують положення 
законодавства України.
  8. Власник не несе відповідальність за особисту думку, розміщену Користувачами на Сайті.
  9. Користувач зобов'язується:
   1. Не використовувати Сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.
   2. Не завантажувати і/або не розміщувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (в т.ч., авторським правом, законодавством про товарні знаки), і інші матеріали, що охороняються законодавством, без отримання письмової згоди Власника.
   3. Не розміщувати інформаційні матеріали розміщені на Сайті в будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках (в тому числі в мережі Інтернет) без попереднього письмового дозволу Власника.
  10. Власник має право видалити інформацію, розміщену на Сайті з порушенням вимог цього Договору.
  11. Власник має право заблокувати дії Користувача, що порушує вимоги цього Договору без пояснення причин такого блокування. В такому випадку, Власник має право скасувати всі неоплачені замовлення Користувача.
  12. Користувач, що використовує інформаційні ресурси Сайту, є таким, що ознайомився і приймає умови цього Договору.
 3. Умови замовлення Товарів
  1. При оформленні замовлення на Товар, Користувач повністю погоджується з нижченаведеними умовами.
  2. Дата оформлення замовлення та укладення є датою заповнення Користувачем електронної форми замовлення на Товар.
  3. Для оформлення замовлення Користувачеві необхідно:
   1. Відкрити відповідне посилання на Сайті.
   2. Самостійно, на власний розсуд, з переліку Товарів, відображених в каталозі Сайту, шляхом натискання на відповідні посилання та заповнення електронної форми, вибрати Товар, який необхідно замовити.
   3. Замовлення формується із сукупності усіх одиниць Товару, які вибрав Користувач.
  4. Факт оформлення замовлення свідчить про те, що Користувач повністю ознайомився з Товаром, який входить до замовлення, його якісними характеристиками, порядком покупки і формою оплати, формою та способом доставки, а також умовами сервісного обслуговування та гарантійними зобов’язаннями продавця Товару.
  5. Замовлення та зобов’язання Власника (продавця Товару) вважаються виконаними після передачі Товару Користувачу (покупцю) або проставлення службою доставки товару відмітки про відсутність Користувача (покупця) за адресою доставки, вказаною у замовленні. За таких умов, повторна доставка Товару здійснюється за рахунок Користувача, а Власник має право на свій розсуд або стягнути з Користувача вартість зберігання Товару на складі або повернути Користувачу грошові кошти за Товар. Під час прийняття Товару Користувач (покупець) здійснює перевірку Товару по асортименту, комплектності, якості, кількості та іншим встановленим умовам. Підтвердженням відповідності Товару по асортименту, комплектності, якості, кількості та іншим встановленим умовам є підпис Користувачем (покупцем) накладної на доставку Товару та\або інших супровідних документів на Товар.
  6. У разі, якщо Користувач виявить, що дані, зазначені ним при оформленні Замовлення, містять помилку, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Власника не мене ніж за один день до дати отримання Товару.
  7. Користувач має право скасувати замовлення до моменту підтвердження і уточнення замовлення з представником Власника.
  8. Користувач зобов'язується оплатити повну вартість замовлення при його придбанні шляхом перерахування грошових коштів он-лайн або при безпосередньому отриманні Товару.
  9. Вибір форми оплати здійснюється при заповненні електронної форми замовлення.
  10. У разі виникнення обставин непереборної сили, Власник і Користувач звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили маються на увазі події, які мають надзвичайний, незворотний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких не могло бути передбачено. Посилаючись на дію обставин непереборної сили, Власник або Користувач повинен протягом одного календарного дня письмово або за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
  11. Будь-які спори, що виникають з умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
  12. Власник підтверджує відсутність прав третіх осіб на Товар.
 4. Умови використання персональних даних
  1. При заповненні електронної форми замовлення Користувач надає свої персональні дані, тим самим Користувач надає згоду і дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI для підтвердження повноважень та виконання умов Договору. Також, Користувач дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА», іншим транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Власника.
  2. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з Користувачами.
  3. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана користувачем.
  4. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Власника по електронній пошті або у іншій формі.
  5. Власник сайту може використовувати будь-яку зібрану через сайт інформацію з метою покращення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.
  6. У разі надання недостовірної інформації при заповненні електронної форми на сайті, або іншого порушення цих правил, Користувачеві може бути відмовлено в користуванні сервісами.
 5. Заключні положення
  1. Власник не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту і зобов'язується вживати всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього і усунення проблем, що можуть виникнути.
  2. Власник не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Власнику, за проблеми при передачі даних або з'єднанні, що виникли не з вини Власника, за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту, а також у разі блокування доступу до Сайту в результаті дій третіх осіб.
  3. У разі, якщо Користувач порушує цей Договір, права третіх осіб та/або чинне законодавство, тим самим завдаючи шкоду Власнику, такий Користувач зобов'язаний відшкодувати Власнику заподіяну шкоду в повному обсязі за першою вимогою Власника.
  4. Власник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань

Залишилися питання?

Залиште ваше запитання або пропозицію і менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

Зворотний дзвінок

Вкажіть контактний телефон і бажаний час дзвінка.